|
hiltje oude luttikhuis

Succes is…

je voelen zoals je je wilt voelen.

Welkom bij een nieuwe aflevering van WoW! Vrouw de Podcast.

Welkom bij dé podcast voor ambitieuze vrouwelijke leiders, die dicht bij zichzelf willen blijven en leiden vanuit hun hart en intuïtie. Hiltje Oude Luttikhuis onderzoekt in deze podcast wat er nodig is om de top in de medische wereld, academia en corporate inclusiever te maken en zo een wereld te creëren waarin je vrouw-zijn geen belemmering vormt om een leider te zijn.

Luister mee, laat je uitdagen en verwonderen, terwijl je lessen hoort van vrouwen die voorop durven te lopen.

“Om dingen te veranderen heb je mensen nodig die voorop durven te lopen.”

Deze aflevering gaat over jouw definitie van succes. Ik deel een gedicht met je van mijn voorbeeld Danielle LaPorte. Ik ben een gelicenseerd trainer van haar werk en zal binnenkort beginnen met workshops om je te helpen meer vanuit je hart en gevoel te leven en intentionele acties te ondernemen in plaats vanuit een vermeende to do-lijst vinkjes te zetten.

Dit gedicht is een zogenaamde ‘sacred grounding’ zoals we die in het werk gebruiken. Laat het op je inwerken en kijk wat het je brengt. Is your soul calling you? Wil je ziel dat je voorop gaat lopen?

En natuurlijk kun je om voorop te lopen ook een steuntje in de rug gebruiken, daarom deel ik een mooie oefening met je de “Waar ik op vertrouw” – lijst. Download de gedichten en oefening in de Podcast Inspiratie Pagina hiernaast.

danielle laporte

Sometimes you just gotta

Decide to Rise.

In deze podcast

Decide to Rise een gedicht van Danielle LaPorte en de oefening “Waar ik op Vertrouw”

Ga naar wowvrouw.nl/authentiek-leiderschap en laat je emailadres achter dan krijg je alle ins en outs van authentiek heart-centered leiderschap.

Daar vind je ook de data voor de workshops.

Luister en volg je hartsgevoelens!  Luister, …. en reflecteer. Dat is alles.

Deel dan dit gedicht met je vrienden. Samen creëren we een ripple. Iedereen kan op zijn of haar manier voorop lopen.

^

Decide to Rise

Push. Turn up the volume. Go hard. Go harder. Reprioritize your aches and pains. Infuse your sensitivities with courage. Devote yourself to done.

There are Soul-justified reasons to cancel. There are times to just stop. This isn’t one of them.

Keep going. Show up. Full on. Full tilt. Full out. Decide to be one of those people who pull it off.

Do what you say you’re going to do. Don’t let us down. Decide to rise.

Why decide to rise?

Not for the reasons you might think.

In fact, these are the reasons that will make you sick and tired:

Do not rise out of obligation.

Do not rise because of feared consequences. 

Do not rise because you think being tough makes you smarter (it doesn’t).

Decide to rise because you want to expand — your being, your life, your possibilities.

Decide to rise because superpowers are meant to be activated and applied in everyday life.

Decide to rise to explore your place in the universe. You have a place in the universe.

On the other side of deciding to rise is illumination, ecstasy, insight. And the angel of  your strength is there waiting, smiling, applauding, with a goblet of endorphins for you.

Drink up!  

When you transcend circumstances you get special privileges. You get evidence that you are indeed amazing, and irrefutable proof that what your heart and mind choose is what matters.

And you get the deep knowing that life wants you to win. Life wants you to win.

Decide to rise.

Lean in. Listen up. Closely.

It’s your Soul speaking, and she says, Get UP! I need you. I want you. I am you. Choose me.

Lean in. Listen up. Closely.

Decide to rise.

^

Besluit om op te staan en voorop te lopen

Duw. Zet het volume harder. Ga … hard. Ga harder. Herprioriteer je kwalen en pijnen. Doordrenk je gevoeligheden met moed en durf. Leg jezelf toe op “gedaan”.

Er zijn ziel-gerechtvaardigde redenen om op te geven. Er zijn momenten om gewoon te stoppen. Dit is er niet zo één.

Blijf gaan. Kom op. Helemaal in. Volop en voluit. Besluit om één van die mensen te zijn die het voor elkaar krijgt.

Doe wat je zegt dat je gaat doen. Laat ons niet in de steek. Besluit om voorop te lopen.

Waarom voorop lopen?

Niet om de redenen die je zou denken.

Dat zijn namelijk juist de redenen die je ziek en moe maken:

Sta niet op om voorop te lopen uit verplichtingen.

Ga niet voorop lopen vanwege de gevreesde gevolgen.

Ga niet voorop lopen omdat je denkt dat stoer zijn je slimmer maakt (dat is niet zo).

Besluit om voorop te lopen ​​omdat je wilt uitbreiden en groeien – je zijn, je leven, je mogelijkheden.

Beslis om voorop te lopen, omdat superkrachten bedoeld zijn om geactiveerd te worden en toegepast in het dagelijks leven.

Besluit om voorop te gaan lopen ​​om je plek in het universum te verkennen. Jij hebt een plaats in het geheel.

Aan de andere kant van de beslissing om voorop te lopen is verlichting, extase, inzicht. En de engel van je kracht staat daar te wachten, glimlachend, applaudisserend, met een beker vol endorfines voor je.

Drink!

Als je uitstijgt boven de omstandigheden, krijg je speciale privileges. Je krijgt bewijs dat je inderdaad geweldig bent, en onweerlegbaar bewijs dat wat je hart en hoofd kiezen het belangrijkste is.

En je ontwikkelt het diepe weten dat het leven wil dat je wint. Het leven is vóór jou.

Besluit om voorop te lopen.

Leun naar voren. Luister. Dichtbij.

Het is je Ziel die spreekt, en ze zegt: STA OP! Ga voorop lopen. Ik heb je nodig. Ik wil jou. Ik ben jou. Kies mij.

Leun naar voren. Luister. Nauw.

Besluit om op te staan en voorop te lopen.

hiltje oude luttikhuis

Om dingen te veranderen heb je mensen nodig die voorp durven te lopen. Jij bent zo iemand.

Besluit om voorop te lopen.

Voor vrouwen die zichzelf willen zijn en voorop durven te lopen

WoW! Vrouw

de Podcast

Welkom bij dé podcast voor ambitieuze vrouwelijke leiders, die dicht bij zichzelf willen blijven en leiden vanuit hun hart en intuïtie.

Hiltje Oude Luttikhuis onderzoekt in deze podcast wat er nodig is om meer de top in de medische wereld academia en corporate inclusiever te maken en zo een wereld creëren, waarin je vrouw-zijn geen belemmering vormt om een leider te zijn.

Luister mee, laat je uitdagen en verwonderen, terwijl je lessen hoort van vrouwen die voorop durven te lopen. 

Beluister een van de andere interviews

Gerelateerde Podcasts

Ontmoet De Gastvrouw

Hiltje Oude Luttikhuis

Hiltje Oude Luttikhuis

Als huisarts, ceo van een one-woman biz, mama van 4 én imperfecte feminist, inspireer ik je met female empowerment topics en openhartige discussies met vrouwelijke rolmodellen uit de artsenwereld, wetenschap, tech en entrepreneurship.

Pin It on Pinterest

Share This