Huisarts, schrijver en opiniemaker

Danka Stuijver

 

|
DAnka STuijver

En toch blijf ik het proberen.

Want klein succes op klein succes, levert ook grootste resultaten.

Welkom bij een nieuwe aflevering van WoW! Vrouw, de podcast.

Dé podcast voor ambitieuze vrouwelijke leiders, die dicht bij zichzelf willen blijven en leiden vanuit hun hart en intuïtie.

Hiltje Oude Luttikhuis onderzoekt in deze podcast wat er nodig is om de top in de medische wereld, academia en corporate inclusiever te maken en zo een wereld te creëren waarin je vrouw-zijn geen belemmering vormt om een leider te zijn.

“Om dingen te veranderen, heb je mensen nodig die voorop durven te lopen.” zei Claudia de Breij in haar fantastische oudejaarsconference in 2019.

Luister mee, laat je uitdagen en verwonderen, terwijl je lessen hoort van vrouwen die voorop durven te lopen.

Deze keer een openhartig en diepgaand interview met huisarts, schrijver en   opiniemaker Danka Stuijver.

 

Wil jij ook met duidelijke taal voor de dag komen?

Download om te beginnen hieronder de Podcast Inspiratie Pagina: 

Krachtig Communiceren Checklist met 10 dingen die je beter niet kunt zeggen als je krachtig wilt over komen.

 

I

WoW! Vrouw Interview met Danka Stuijver

Seizoen 1, Episode 16

of je bent niet verzorgd genoeg, of je moet je meer kleden naar je functie en als je er uit ziet om door een ringetje te halen ben je te ijdel.

Als vrouw sta je al met 1-0 achter;

je kunt het eigenlijk nooit goed doen.

In deze podcast

Dit interview gaat over: het systeem en de cultuur in de zorg, weerstand die er altijd is en hoe daarmee te navigeren, zeker als je verandering teweeg wilt brengen. Over verdwijnende sleutelfiguren in de maatschappij, vers bloed en dure wijn en zorgverslaafde patiënten; Alice in Gezonderland. En natuurlijk deelt Danka haar visie op leiderschap en wat we zelf kunnen doen om meer vrouwelijke leiders aan de top te krijgen.

Je hoort:

^

1.38 Wie Danka is en hoe ze de kracht van de pen leerde kennen.

^

3.00 Wanneer Danka zich een WoW! Vrouw voelt; dat is op verschillende momenten; als ze positieve reacties krijgt op een scherp geschreven column, of als ze met twee schaterende of zingende kinderen op de fiets zit. En soms als ze een work-out doet, voordat het hele gezin wakker is.

^

3.45 Hoe de tijd in Afrika Danka liet besluiten om niet aan de opleiding tot internist te beginnen. Een goede confrontatie met zichzelf maakte dat ze moest leren hoe zich kwetsbaar op te stellen en om uit haar comfortzone te komen. Zonder over haar eigen grenzen te gaan. En wat haar daarbij hielp.

^

8.03 Danka hoopt dat ze door samenwerking en een overmatige dosis omdenken betrokken blijft bij projecten waarin vooruitstrevende en nieuwe manieren van zorgverlening worden onderzocht. Doordat ze letterlijk en figuurlijk afstand had van de ratrace in Nederland, kon ze stilstaan bij wat ze nu eigenlijk echt wil. Schrijven, dat was heel snel duidelijk, en samenkomen met mensen die out of the box willen denken om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden.

^

9.22 Hoe Danka inspiratie krijgt voor haar columns; veelal vanuit haar eigen spreekkamer óf die van collega’s.

^

19.34 Waar DANKA's hart sneller van gaat kloppen: chocola, podcasts, sneakers , sterrenrestaurants en meer zelfredzaamheid.

^

20.37 Zijn mensen minder zelfredzaam geworden? Splinters verwijderen, advies over naaktslakvergiftiging. Wanneer moet de huisarts het doen? Welke kaders geven we er aan om te laten weten wanneer je naar de huisarts mag komen? Er zijn minder vaste figuren in de maatschappij die toch wel een sleutelrol speelden, denk aan de dominee, wijkagent, de kruidenvrouw.

^

22:25 Alice in Gezonderland; over patiënten die zorgverslaafd zijn geworden. Er is een walhalla aan verwijsopties en het wordt voor de huisarts heel moeilijk om poortwachter te zijn, als die poort zo mooi versierd is. Sommige dingen horen bij de tand des tijds of een bepaalde levensfase. Wat dan als je geen geld hebt, heb je dan geen recht op relatietherapie of andere psychische zorg? Maar wie bepaalt er wat wel en niet vergoed wordt en hoe gaan we daar als zorgprofessionals mee om. En ook als medemens; als je buurvrouw de bikini line heeft laten laseren uit de zorgverzekering, zeg je dan dat is chill, dat wil ik ook? Het voelt niet meer alsof het ons eigen geld is dat daar aan wordt besteed.

^

29.13 Over verschillende reacties op columns en trends die Danka daarin waarneemt. Voor de generatie mannen op leeftijd lijkt het toch moeilijk te verteren dat een vrouw, een huisarts zich uitspreekt over de zorg en dan ook nog in de volle breedte.

^

31.07 Over andere manieren waarop Danka genderverschillen heeft waargenomen en uitdagingen voor vrouwen in ons vak. Vrouwelijke collega’s hebben meer last van de uitdaging tussen én een goede dokter zijn en de boel thuis organiseren.

^

32.30 Hiltje vraagt zich af of het vanzelfsprekend is dat het draaiende houden van het gezin de taak is voor de meest flexibele ouder. Danka vertelt welke keuze en verdeling zij en haar partner gemaakt hebben. Mogelijkheden tot parttime werken of ouderschapsverlof opnemen, spelen daar in nog altijd een belangrijke, ook beperkende rol.

^

35.44 Hoe tegenstrijdig het eigenlijk is dat deeltijd werken of ouderschapsverlof opnemen zo lastig te regelen is als arts in opleiding of medisch specialist in het licht van het ‘jonge klaren probleem, waarvoor Danka zich samen met Marijn Houwert, traumachirurg sterk maakt. Dat wanneer iets niet te snappen is, dat feitelijk vaak te maken heeft met macht en geld, en eh….gevoelig ligt.

^

37.01 Over het systeem en de cultuur in de zorg. De nieuwe generatie collega’s is volgens Danka minder materialistisch en heeft een ander idee van wat een waardevol leven is. Deze hebben het echter niet voor het zeggen.

^

40.19 Er is altijd weerstand, maar dat verhindert Danka niet om toch te zeggen wat ze wil zeggen. En je merkt dat steeds meer mensen met invloed in de zorg, zich ook uitspreken over dingen die voorheen onder de pet werden gehouden. Die mensen heb je nodig om een verandering aan te slingeren.

^

41.31 Is er sprake van een genderverschil in het ‘jongeklaren probleem?
Allebei hebben we de wijsheid en wetenschap niet in pacht, maar Danka en haar partner hebben ervaren dat de p van penis niet alleen afdoende is om een vaste baan te vinden. Wanneer heb je eigenlijk een goede balans? Of voldoende diversiteit op je werkvloer in het geval van gender? Bij dezelfde afspiegeling als de instroom in de geneeskunde? Bij 50-50? Of heeft het te maken met de mate van aanwezige masculiene en feminiene kwaliteiten binnen je groep van collega’s?

^

44.45 Het algemene beeld van een goede leider is vaak nog een hoogopgeleide, witte man van middelbare leeftijd. Welk visueel plaatje krijg jij als we het hebben over een goede medisch leider?

^

45.41 Danka vertelt over twee rolmodellen leiders vanuit haar promotietijd, waarbij het opvallend was dat op het vrouwelijke rolmodel veel kritiek was op hoe ze er uitzag, terwijl dat bij mannen veel minder vaak gebeurt. We spreken ook over de (ver)oordelende cultuur binnen de geneeskunde, krabbenmand en queen bee gedrag. Zie hieronder een link naar de podcast aflevering daarover. En #permissiongranted om een andere vrouw te steunen of complimenteren.

^

50.16 Danka’s beeld van een nieuwetijdse, goede leider is iemand met vermogen om te zien wat beter kan en wat daarvoor nodig is en daarbij het hogere doel in het vizier houdt. Waarbij die denkt in het belang van een groep of de maatschappij en niet per se in het belang van het individu. Die in staat is andere mensen aan te zetten tot het zetten van stappen in het algemeen belang. Een leider heeft een visie en kan die ook uitdragen. Eerder genoemde Dees Brandjes en Saskia Middeldorp zijn voor Danka wel inspirerende leiders geweest, maar haar echte grote voorbeeld is eigenlijk haar eigen moeder, die altijd zei: Je hoeft niet altijd het lieve meisje te zijn en niet iedereen hoeft je leuk te vinden, als je jezelf maar leuk vindt en op het pad blijft dat voor jou is.

^

53.17 Danka vertelt over de manier waarop zij dat doet, buiten de comfortzone treden en je hart volgen.

^

55.28 Hoe Danka’s leven er over 5 jaar uitziet. Het begint met Aruba, een boek en dingen waar ze energie van krijgt. Maar ze hoopt vooral op iets meer rust in het gezin, meer duidelijkheid over de carrière van haar man en het ‘hogere’ toekomst doel is een bestuurlijke functie.

^

56.59 Wat we zelf kunnen doen om meer vrouwen in bestuurlijke rollen in de gezondheidszorg te krijgen volgens Danka. In ieder geval hoe ze dat voor zichzelf ziet. Als vrouw moet je gewoon die ruimte durven pakken en dat je meer denkt “Ik denk dat ik dit kan, dus ik ga dit gewoon doen. Zeg eens wat vaker ja.”

^

59.13 Verrassing: welk dier is een harde werker, loyaal, staat er altijd, is gevoelig, maar is ook trots?

^

60.10 The show must go on in de zorg. Waar we zo goed voor patiënten zorgen, zorgen we nog steeds niet zo goed voor onszelf, en kunnen we elkaar niet goed daarop aanspreken. Een menselijk lichaam rijdt niet op suiker, alcohol, nicotine en adrenaline. Die adrenaline is een belangrijke factor voor dokters. En die adrenaline gaat alleen om laag door beter voor jezelf te zorgen. Danka geeft met een mooi voorbeeld van de cultuurverandering aan hoe we minder geïdentificeerd zijn met ons vak en hoe dat hopelijk ook tot minder stress leidt.

^

63.45 Gaan we straks op dezelfde zorgverslindende voet verder? Helaas waarschijnlijk wel. En toch blijven we het proberen. Want klein succes op klein succes levert ook groots resultaat.

Danka Stuijver

Een menselijk lichaam rijdt niet op suiker, alcohol, nicotine en adremaline. Wanneer het lijf begint te haperen gaan we naar de dokter; alsof genezen beter is dan voorkomen. Ik denk dat die adrenaline voor dokters een hele belangrijke is. En die adrenaline gaat alleen maar omlaag door goed voor jezelf te zorgen.

 

Danka Stuijver, geboren en getogen in Twente, is huisarts en opiniemaker. Na een cum-laude afgeronde studie geneeskunde in Groningen deed zij promotieonderzoek naar de invloed van hormonen op de bloedstolling op de afdeling Vasculaire geneeskunde in het AMC Amsterdam.

Na het verdedigen van haar proefschrift en een succesvolle sollicitatie voor de opleiding tot internist vertrok zij met haar man, destijds vers uit de tropenopleiding, naar Zuid-Afrika. Daar werkte zij 1,5 jaar in een klein districtsziekenhuis op de grens met Mozambique. Een vormende en confronterende ervaring. 

Haar ervaringen schreef zij op voor de rubriek ‘over de grens’ van het blad Medisch Contact en een krantenartikel voor de Zuid-Afrikaanse krant ’the Sun’ die nogal wat stof deed opwaaien. Zo leerde zij de kracht van de pen kennen. 

Danka ontwikkelde een nieuwsgierigheid en interesse in de gezondheidszorg in al zijn facetten. In Nederland en daarbuiten.

In Afrika besloot zij het roer om te gooien en de opleiding tot internist af te zeggen. Bij terugkomst in Nederland werkte zij enkele maanden op de redactie van het Medisch Contact waar ze haar blik op de gezondheidszorg kon verbreden. Vervolgens startte zij met de opleiding tot huisarts.  Sinds 2019 combineert zij het werk van huisarts met het schrijven van columns voor de Volkskrant en het Medisch Contact.

Danka heeft als doel de dilemmas, tegenstrijdig-heden en belangen in de zorg te belichten en daarmee bewustwording en soms verontwaardiging te creëren. Zij is allergisch voor denken in on-mogelijkheden en de hakjes-in-het-zand mentaliteit.

Met samenwerking en een overmatige dosis omdenken hoopt zij betrokken te blijven bij projecten waarin vooruitstrevende en nieuwe manieren van zorgverlening worden onderzocht.

Danka is getrouwd en heeft twee kinderen van 3 en 5 jaar oud. 

^

Verbind met Danka Stuijver:

LinkedIn:    Danka Stuijver

Twitter:       DStuijver

Columns     De Volkskrant

Voor vrouwen die zichzelf willen zijn en voorop durven te lopen

WoW! Vrouw

de Podcast

Welkom bij dé podcast voor ambitieuze vrouwelijke leiders, die dicht bij zichzelf willen blijven en leiden vanuit hun hart en intuïtie.

Hiltje Oude Luttikhuis onderzoekt in deze podcast wat er nodig is om meer de top in de medische wereld academia en corporate inclusiever te maken en zo een wereld creëren, waarin je vrouw-zijn geen belemmering vormt om een leider te zijn.

Luister mee, laat je uitdagen en verwonderen, terwijl je lessen hoort van vrouwen die voorop durven te lopen. 

Beluister een van de andere interviews

Gerelateerde Podcasts

Ontmoet De Gastvrouw

Hiltje Oude Luttikhuis

Hiltje Oude Luttikhuis

Als huisarts, ceo van een one-woman biz, mama van 4 én imperfecte feminist, inspireer ik je met female empowerment topics en openhartige discussies met vrouwelijke rolmodellen uit de artsenwereld, wetenschap, tech en entrepreneurship.

Samen

  Werk met Mij

Pin It on Pinterest

Share This